Pravica do odstopa

Prejeto blago lahko v 14 dneh vrnete brez navedbe razloga, tako da ga pošljete nazaj. Poleg tega vam trenutno podeljujemo podaljšano pravico do vračila za 16 dni. Za vračilo blaga imate 30 dni.

Pravica do odstopa

Naslednja politika odstopa velja za pogodbe o blagu, ki jih lahko vrnete z dostavno službo.

Pravica do odstopa pogodbe pri blagu, ki ga je mogoče vrniti kot paket

Kot potrošnik imate pravico odstopiti od te pogodbe v štirinajstih dneh. Odpovedni rok je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in niste prevoznik, prevzeli blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, se obrnite na nas

niceshops GmbH
p.p. 377

2102 - Maribor
SI

E -poštni naslov: slovenija@ayurveda101.com
Tel.:

z jasno izjavo (na primer pismo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe.

Za to lahko uporabite naš vzorčni obrazec za odstop, vendar to ni obvezno. Če želite izpolniti rok za odpoved, zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odpovedi, preden poteče rok za preklic.

Posledice odstopa

Če prekličete to pogodbo, moramo takoj, najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s standardnimi stroški dostave. Za to poplačilo bomo uporabili ista plačilna sredstva, ki ste jih uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega. V nobenem primeru vam za to poplačilo ne bodo zaračunane pristojbine. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazil, da ste blago vrnili.

Če je izguba vrednosti blaga posledica dejstva, da je bilo blago na kakršenkoli način uporabljeno, kar za preverjanje kakovosti ni potrebno, ste za izgubo vrednosti odgovorni sami.

Blago nam morate takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe

niceshops GmbH
p.p. 377

2102 - Maribor
SI

vrniti ali predati. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom štirinajstih dni.

Pogodb o dobavi blaga, ki ni montirano/sestavljeno, za katerega je odločilna individualna izbira ali določitev s strani potrošnika ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika, ni mogoče preklicati.

Podrobne informacije o vračilu najdete tukaj.

Pravica do odstopa ne velja za naslednje pogodbe:

Potrošnik nima pravice do odstopa v primeru prodaje na daljavo ali pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov

 • storitve, če je podjetje niceshops GmbH zagotovilo storitev v celoti. Vendar le, če je podjetje niceshops GmbH začelo izvajati pogodbo na podlagi vaše izrecne zahteve (§ 10 FAGG) pred iztekom odstopnega roka v skladu s § 11 FAGG in ste poleg tega
  • pred začetkom izvajanja storitve potrdili, da ste seznanjeni s tem, da s popolno izvedbo pogodbe izgubite pravico do odstopa od pogodbe,
   ali
  • podjetje niceshops GmbH je izrecno zahtevalo obisk zaradi izvedbe popravila,
 • blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katera podjetje niceshops GmbH nima vpliva in do katerih lahko pride v odstopnem roku,
 • blago, ki je izdelano po specifikacijah kupca ali jasno prilagojeno osebnim potrebam,
 • blago, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi se hitro prekoračil (na primer hitro pokvarljiva hrana),
 • blago, ki je bilo dobavljeno zapečateno in ga zaradi varovanja zdravja ali higiene ni mogoče vrniti, pod pogojem, da je bil pečat po dostavi odstranjen (na primer higienski izdelki ali izdelki za nego),
 • blago, ki je zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomešano z drugim blagom,
 • alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih ni mogoče dobaviti prej kot 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva,
 • zvočni ali video posnetki ali računalniška programska oprema, dobavljena v zapečatenem paketu, če je bil pečat po dostavi odstranjen,
 • časopise, periodične publikacije ali revije, razen naročniških pogodb za dobavo takšnih publikacij,
 • nastanitvene storitve v nestanovanjskih stavbah, prevoz blaga, najem motornih vozil, dobava hrane in pijače ter storitve, opravljene v zvezi z rekreacijskimi dejavnostmi, če je v vsakem primeru pogodbeno določen poseben datum ali obdobje, v katerem mora podjetje niceshops GmbH izpolniti pogodbo,
 • zagotavljanje digitalnih vsebin, ki jih ni treba dostaviti na fizičnem nosilcu podatkov (npr. prenosi, e-knjige, ...), če je podjetje niceshops GmbH začelo izvajati pogodbo (tj. digitalne vsebine so bile dane na voljo) pred iztekom odstopnega roka v skladu s členom 11 FAGG. Vendar pa pravica do odstopa od pogodbe velja le v primerih, ko ste zavezani k plačilu v skladu s pogodbo, v kateri
  • ste izrecno privolili v začetek izvajanja pogodbe pred iztekom odstopnega roka,
  • ste potrdili, da se zavedate, da zaradi predčasnega začetka izvajanja pogodbe izgubite pravico do odstopa od pogodbe, in
  • podjetje niceshops GmbH vam je zagotovilo kopijo ali potrdilo v skladu s členom 5(2) ali členom 7(3) FAGG.

Poleg tega nimate pravice do odstopa od pogodbe za nujna popravila ali vzdrževalna dela, če ste izrecno zahtevali, da vas podjetje niceshops GmbH obišče zaradi izvedbe teh del. Vendar pa pravica do odstopa od pogodbe ni izključena za druge storitve, ki jih niste izrecno zahtevali, ali za dobavljeno blago, ki ni nujno potrebno kot rezervni deli pri vzdrževanju ali popravilu.

Kliknite tukaj za prenos vzorčnega obrazca za odstop.

Za več informacij o načinih vračila glejte naše Splošne pogoje poslovanja (SPP) in politiko odpovedi.

Konec informacij o odstopu